Planlegginga av Fitjarfestivalen går sin gang, og nytt av året er ein stor kake- og dessertkonkurranse.

Eldsjelene bak Fitjarfestivalen kviler ikkje, sjølv om det er sommarferie for mange av oss. Dei rugar stadig på nye idear, og no planlegg Sissel Jørgensen og Jostein Prestbø eit nytt innslag i årets festival.

Tanken er at matgildet søndag skal rundast av med eit stort kake- og desserbord, før folk går kvar til sitt etter festivalen, eller blir med på ein runde i kulturløypa. For å få det til lyser dei ut ein stor konkurranse, med fine premiar.

Dei som vil vera med på konkurransen, kan henta ut gratis bjørnebær og raude eller gule bringebær heime hos Jostein Prestbø torsdag, fredag eller laurdag under Fitjarfestivalen. – I tillegg kan dei få med seg honning, seier Jostein Prestbø, Onar Westerheim har nemleg 40 000 bier som produserer honning av bringebærplantene mine!

Ferdige kaker og dessertar kan leverast til Sissel Jørgensen i matteltet på kaien søndag kl. 12.00. Her vil ein kompetent jury vurdera dei ferdige produkta og premiera dei beste. Kåring av vinnaren blir klokka 13.00.

– Etter at dei beste har fått sine premiar, blir kaker og dessertar sette fram for å bli oppetne, seier Sissel Jørgensen. Dette blir etter lunsj på søndagen, og blir for mange avslutninga på Fitjarfestivalen.

Jostein Prestbø fortel at han reknar med å ha meir enn nok bringebær til prosjektet. Søndag 20. juli inviterer han til open gard, med natursti og servering av vaflar og lappar med nyrørte bær. I tillegg vil han fyra på grillen og laga salat og potetsalat av fitjarpoteter, som tilbehør for dei som har lyst å ta med seg eit kjøtstykke og grilla. Han fortel òg at denne dagen er den einaste i sommar då det blir høve til sjølvplukk i bærbuskane hans.

I dag kunne me konstatera at bringebæra til Jostein Prestbø er i ferd med å bli modne. Plukkarane som kjem i dag får ein travel ettermiddag og kveld, seier Jostein. – Bringebærsesongen startar NO!

Bringebæra er tidleg modne i år. Foto: Kjetil Rydland.

Dei gule bringebæra smakar endå betre. Foto: Kjetil Rydland.

 Dei gule bringebæra smakar endå betre. Foto: Kjetil Rydland.