Fra 16. til 19. juni arrangerte JKA Norway sin årlege sommarleir på Stord. Det var 350 deltakarar.

Frå Fitjar Karate Senter var det 22 deltakarar. 15 av desse graderte til nytt belte. Dei fleste frå Fitjar vart graderte av landslagssjef Jose Dos Santos  (5.dan JKA) – nervepirrande, men det gjekk bra for alle.

Deltakarane har trena med instruktørar frå Japan, og frå JKA Norway.