Torsdag 21. desember var det barnehage[-]gudsteneste i Fitjar kyrkje. Ei stemningsfylt stund for både born, tilsette, foreldre og besteforeldre.

Fitjar sokneråds barnehage deltok med eit julespel, og alle barnehageungane danna eit stort barnehagekor og song julesongar.