Turngruppa og idrettsskulen inviterer til juleoppvisning onsdag 1. desember 2010, klokka 17.00 i Fitjar kultur- og idrettsbygg.

– Me vil då presentera barneidretten, og dei ulike gruppene vil ha ei lita oppvising.

– Foreldre og born

– 4-6 års gruppa turn

– 1. klasse gruppa turn

– 2. og 3. klasse idrettsskule

– Friidrettsgruppa

– Gjesteoppvising

Entrè er kr. 50,-, og det vert utlodding på billetten. Kanskje vert det òg ei lita overrasking mot slutten av oppvisninga?, seier Bente Fitjar til fitjarposten.no.