Fitjar skulekorps med dirigent Svein Roger Koppang. Foto: Torbjørn Hovland

Det var fullt til siste plass og vel så det under årets julekonsert i kyrkja. Ein flott konsert prega av vaksen profesjonalitet og barnleg glede og engasjement.

«Å, kom nå med lovsang!» Årets julekonsert starta med allsong. På orgelkrakken sat vår nye organist Maria Anuchina, og songen var svært god – som eit stort kor.

Først ute av aktørane var Fitjar musikklag, som på ein fremragande måte framførde tre julesongar. Nokre av dei yngste i kyrkja kraup heilt fram til korpset og sat med store auge og såg og høyrde på medan korpset spelte. Ten Sing sin 2 stemde versjon av Himlen i min famn var svært flott, og dei imponerer med at ungdomane sjølv ikkje berre syng, men òg dirigerer og sørgjer for heile kompet med gitar, trommer og piano. Fitjar barnegospel er ein stor gjeng for tida, og dei høyrdes godt, og det var kjekt å sjå på dei. -Rett og slett fasinerande å sjå og høyra dei, var det fleire som utbraut etterpå. Det var òg flott å høyra dei saman med ei messing-gruppa frå skulekorpset, og saman med Ole Kristian Ottestad på saksofon.  

Håkon C. Hartvedt hadde ein kort andakt. Han las frå Johannes evangeliet kapitel 1 og snakka om det sanne lyset.

Osternes mannskor starta roleg med to tradisjonelle julesongar. Og så skjedde det store. Kven trudde det var mannskoret som skulle få kyrkja til å svinge i kveld. Det skjedde under det spennande arrangement av «Go, tell it on the mountain». Det svinga, og her var det skikkeleg trøkk. Folk tok først til å knipsa litt forsiktig, nokre klappa litt og etter kvart heiv heile forsamlinga seg med i rytmane. Koret, solist Tom Rydland og pianist Svein Tørnquist fekk rungande applaus etterpå. Skulekorpset hadde eit variert juleprogram som dei framførde flott, med sluttnummeret Suite for Fun – Finale som høgdepunkt.

Konserten vart avslutta som den tok til, med allsong: «….går vi til paradis med sang.»

Det var annonsert at det skulle vera kollekt til Kirkens nødhjelp, men den vart dessverre ikkje samla inn… Dei som likevel ynskjer å takka for ein strålande gratis-konsert gjort på dugnad, kan setja inn pengar på Kirkens Nødhjelp sin konto nr 1594 22 87248 eller gå inn på kirkensnødhjelp.no.

Fitjar skulekorps med dirigent Svein Roger Koppang. Foto: Torbjørn Hovland