Også i år har me julekalender her på Fitjarposten.no. Me trekk ut premiar kvar dag mellom dei som svarer rett på det daglege spørsmålet som luka skjuler. Bli med da vel! Julekalenderen finn du her

Stor hovudgevinst
Alle som deltek og svarer rett på eit eller fleire av dei 24 spørsmåla i julekalenderen , er i tillegg til daglege premiar med i trekninga av eit vekesopphald for to vaksne og to born på Hafjell Hotel & Apartments (like ved OL-løypene). Premien er levert av fitjarbuen Arne Kjelsnes som er dagleg leiar på Hafjell Hotel & Apartments.

Les meir om hotellet her

Dess flere rette svar – dess større sjanse til å vinna!

Lykke til alle saman!