og i dag er det julebukkane sin kveld.

6. januar er 13. dag jul, og på Fitjar er det tradisjon for at ungane går julebukk denne dagen, aller helst om kvelden. Dagen vert og kalla heilage tre kongars dag, til minne om vismennene som kom for å hylla Jesusbarnet. Fram til slutten av 1700-talet var dette ein offentleg heilagdag i Noreg. I dag er det ein vanleg kvardag, og vert av mange rekna som avsluttinga på jula. Ein seier gjerne «Trettandedags Knut jagar jula ut.»

Å gå julebukk er ein gamal tradisjon med ulike lokale preg. Frå gamalt av var julebukken gjerne ein skremmande, utkledd skikkelse som dukka uventa opp i selskap i jula. I dag kler ungar seg fint ut som nissar eller noko anna. Dei går rundt på dørene og syng julesongar og får gjerne litt godteri som «løn» for dette.  Nokre stader går dei julebukk i romjula, andre stader går dei på nyttårsaftan. På Fitjar har etterkvart tradisjonen med å gå julebukk festa seg til 13. dag jul, altså i dag 6. januar. Ynskjer du å ta godt imot julebukkane kan det vera lurt å ha litt godteri liggande klart i skåpet til i kveld.

buying legal steroids