Det er ikkje berre Fitjar kommune som jubilerer i år. Det gjer òg Fitjar Kraftlag. I  oktober markerer dei dette med å gi alle kundane sine ein storstilt gratiskonsert.

Konserten finn stad i Idrettshallen fredag 29. oktober kl. 18.00, og det er Hanne Krogh med ”Team Hanne” som kjem. ”Team Hanne” vann som kjent den første finalen i «Det store korslaget» på TV i 2009, etter å ha slått Jørn Hoel og koret hans  frå Tromsø i ein svært spennande finale.

-I samband med at Fitjar kraftlag rundar 75 år ønskjer me å gi denne konserten som ei jubileumsgåve til kundane våre, smiler kraftlag-sjef Ole Vidar Lunde som gler seg til konserten.

Hanne Krogh har vore på konsertoppdrag i Fitjar før. Mellom anna har ho halde konsert i lag med Osternes Mannskor og Fitjar barnegospel, noko som førte til svært gode tilbakemeldingar.

Og så sprudlande som Hanne Krogh er for tida er det all grunn til å setja eit stort kryss ved 29. oktober.