Fitjar Kraftlag har to jubilantar i år. Knut Inge Isdahl har vore tilsett i 40 år, og Edmund Helland har vore tilsett i 30 år.

På ei hyggeleg markering i førre veke fekk begge to overrekt «Medaljen for lang og tro tjeneste».

På bildet: Edmund Helland til venstre og Knut Inge Isdahl til høgre. Foto: Fitjar Kraftlag