F.v. Arne Prestbø og Jo Kjetil Strand. Foto: Kjetil Rydland/ Fitjarposten

Fitjar Høgre samlast i går til nominasjonsmøte i laget.

Wenche Tislevoll annonserte i haust at etter 16 år i kommunestyret, 8 av dei som ordførar, ville ho ikkje stilla att. Mange har sidan venta spent på kven som skal følgja i hennar fotspor som Fitjar Høgre sin ordførarkandidat.

No annonserer Fitjar Høgre at Jo Kjetil Strand, leiaren i laget, tek over som toppkandidat.

Jo Kjetil Strand har tidlegare hatt vara-verv i kommunen, men har vore aktiv som leiar i Fitjar Høgre i fleire år.

– Eg trur me står føre eit kjempe spennande val i Fitjar. Eg er optimistisk for kommunen vår. Det er mykje bra som skjer på Fitjar, om me må passa på at den veksten fortset vidare, fortel den audmjuke toppkandidaten. Han står klar til å ta på seg ordførarvervet, om det er det fleirtalet i Fitjar ynskjer.

– Eg gler meg til å stå på toppen av denne flotte lista med mange gode og samfunnsengasjerte kandidatar, fortel Strand

Med seg på toppen av lista har han Kristine Kleppe Dalen, som er ny på høgrelista, og Arne Prestbø, eit kjent namn i Fitjarpolitikken. Alle dei tre er kumulert.

Heile Fitjar Høgre si lista til kommunevalet i 2019 ser slik ut:

 1. Jo Kjetil Strand, inspektør (1969)
 2. Kristine Kleppe Dalen, kafévert (1987)
 3. Arne Prestbø, sjølvstendig næringsdrivande (1968)
 4. Modgunn Trovåg Vik, avdelingleiar (1977)
 5. Kristoffer Tufteland, sjøkaptein (1973)
 6. Geirmund Aga, driftsleiar (1984)
 7. Bjørg Tislevoll, avdelingsleiar (1954)
 8. Ragnhild Prestbø, sjukepleiar (1994)
 9. Kristina Bergesen, kontormedarbeidar (1987)
 10. Holger Peitisch, prosjektleiar (1975)
 11. Joanna Sawicka, miljøarbeidar (1975)
 12. Joakim Strand, maskinfører (1997)
 13. Vibeke Strand Tranøy, dagleg leiar (1975)
 14. Svenn Skumsnes, kranførar (1972)
 15. Geir Styve Rommetveit, fiskeskipper (1981)
 16. Herbjørn Skumsnes, personalkonsulent (1971)
 17. Arne Olai Bergsvik, dagleg leiar (1949)
 18. Trond Skåtun Aarskog, sjølvstendig næringsdrivande (1986)
 19. Atle Martin Aga, produksjonleiar (1979)
 20. Gunnar Ove Inntveit, prosjektleiar (1966)
 21. Jan Kåre Mehammar, prosjektleiar (1959)