Mari vart fødd i natt på voss sjukehus, gratulera te storesøster Synnøve,  tante Kjersti og onkel Roald! Helsing Imre, Kajsa, Felix og Irmelin.