Laurdag føremiddag møtte me Jimmy Øvredal, den kjende underhaldaren frå Os, på butikken til Larsen.

Han hadde med seg dei ni bøkene sine og CD-ar med opplesing av dikt og kåseri. Jimmy Øvredal har etter kvart blitt godt kjend rundt i bygdene for sine opplesingar og kåseri. Og så seint som i dag var han å høyra i Friluftsmagasinet på NRK radio P1, noko fleire av dei som kom forbi standen hans på butikken hadde fått med seg. Han fortel at han kvar månad tar turen til NRK sitt studio på Minde og les inn eit nytt kåseri for Friluftsmagasinet, og gjerne to-tre dikt i tillegg. Kåseria hans kan du høyra på podcast her:

Jimmy Øvredal, som fyller 71 år denne månaden, fortel at no driv han i «underholdningsbransjen» på heiltid. Han reiser mykje rundt med kåseri og dikt; ikkje minst er forteljingane om Nils’n i Bakkjen og Stølatræ-Jens’n blitt kjende og kjære. Jimmy har ein lang yrkeskarriere bak seg. I Øvredalen i Os kommune har han drive som småbrukar og skogsarbeidar eit heilt liv. Men garden var ikkje stor nok til meir enn fem kyr og nokre sauer, så det var lite å leva av. Både Jimmy og kona arbeidde som lærarar, han var lærar og inspektør på Os ungdomsskule i mange år, før han blei pensjonist. Han fortel elles at han har drive med jakt og fiske, og som hobbyorintolog. I løpet av 40 år, har han ringmerkt 40 000 fugl, for Stavanger Museum og Statens Viltundersøkelser.

Dagens besøk på Fitjar var av det spontane slaget, men me snakka med fleire som nytta høvet til å skaffa seg bøker. Dei fortalte at dei ikkje kunne venta med å komma seg heim og få seg ei morostund med den kjære humoren. Og fitjarbuen har meir i vente; Jimmy Øvredal fortel at han blir å treffa igjen på Fitjar om fire veker. Fredag 5. august kjem han tilbake, og blir over til laurdag føremiddag. Då vil ha ta med seg trekkspelet, og blir å treffa på Sjøsio hos Larsen. Det er berre å gle seg!