Jenny Marie Valvatna og Torfinn Dalen giftar seg i Fitjar kyrkje, laurdag 9.8. kl. 13.00

Dagen vert feira i Fitjar Sjø og Camping.