Førstkomande tysdag kveld kan du igjen høyre Jan Eriksen på Fitjartun. Han har ei svært sterk historie å fortelje.

Den tidlegare berykta  gangsteren og halliken har etter at han møtte Jesus, fått kall til å forkynne i dei tøffaste fengsla i verda. Etter jul dreg han til Filippinane for å gjere noko for fangane i katastrofeområda. Dei stiller bakarst i køen når det er snakk om å få hjelp. Arrangør for møtet er Menigheten Nytt Liv Sunnhordland,