– Det har vore eit jamt tilsig av folk, sa Per Drønen og Randi Dalen som sat og stempla og kryssa av i manntalet i Kultursalen i føremiddag.

Nytt dette valåret er nemleg at ein nyttar scena i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg som vallokale, noko som virka svært bra, etter vårt syn.

Skuleklassar som var på vitjing for å sjå og lære om valet kunne då sitje i amfidelen og sjå. Her fekk dei òg orientering frå folk i røystestyret som fortalde om manntal, stemmesetlar, valurna og alt det andre som gjer at me kan kalle valet vårt demokratisk.

Ordførar Harald Rydland stemte i Øvrebygda skule. Her var det Kjell Magnar Helland som orienterte skuleelevane.

Bra med stemmegjevarar  syntes det å vere der òg.

Når vallokala vert stengde klokka 20.00 i kveld, vert talet på stemmesetlar i kvar krins kontrollerte i høve til talet på kryss i manntalet. Om dette er som det skal vera, vert stemmesetlane ført vidare til Fitjar Rådhus der oppteljinga vil gå føre seg utover kvelden.

For fire år sidan tok det tid før ein fekk kryss og manntalsnoteringar til å stemme i sentrumskrinsen. Dermed gjekk det lang tid før valresultatet for Fitjar låg føre.

Om ikkje noko slikt skjer denne gongen, kan ein såleis venta fitjarresultata langt tidlegare enn i 2007.

Fitjarposten vil følgja valet og leggja resultatet ut så snart det er klart.