Hjortejakta i Fitjar begynte i går, 1. september, og dei første hjortane har alt måtta bøta med livet.

Jegerane på Strando var først ute, etter det Fitjarposten har bragt i erfaring. I går føremiddag gjennomførte dei eit fint jag sør i teigen i Eidesmarkjo, og fekk has på tre hjortar. Roald Raunholm melder om ei fin jakt med sikker avskyting. Til liks med kollegaene sine på Strando er han godt fornøgd med opninga av jakta.        – Med denne gode starten teiknar det godt for jakta i haust, seier Raunholm. Til saman har valdet deira 10 løyve, og det bør vera overkomeleg å fylla kvoten.

På Rydland måtte ei fin fjorskolle bøta med livet på Nyamyro i går kveld. Den heldige og treffsikre jegeren heiter Håkon Rydland Sæbø. Han seier det var kjekt å opna jakta med ein fulltreffar, og endå kjekkare hadde det vore om han hadde blitt heilt ferdig med det nye slaktehuset sitt i tidar. Han er nesten ferdig å ominnreia eit rom i løa der det har stått ein silo før. Den gamle silotaljen er framleis på plass, så no bruker han den til å heisa hjorten frå låvegolvet gjennom ei luke og ned i det nye slaktehuset, der han flår og steller slaktet. Om litt vil han få ferdig eit kjølerom med plass til fleire hjortar eller sauer.

For Håkon og Øvrebygda hjortevald er det eit stykke att til kvoten er full. Sjølv har Håkon heile sju løyve, og på gardane Rydland, Årbø og Sæterbø har jegerane til saman 40 dyr å jakta på. For å illustrera utviklinga i hjortestamma kan me nemna at på 1970-talet auka talet på løyve for desse gardane frå 12 til 15! I Øvrebygda storvald, som også omfattar Tveita, Tilslevoll, Hogste og Helland, er det til saman delt ut 95 hjorteløyve i år. For heile Fitjar er talet 204.

Hjortejakta i år varer heilt fram til litla julafto, 23. desember, noko som kan vera greitt å ha i tankane også for oss våpenlause.