DS "Stord". Foto: Harald Sætre

Tysdag 5. mars vitjar ferje- og båtentusiast Harald Sætre Fitjar.

Forfattaren kjem for å fortelja om si nyaste bok «61 veteranbåtar på Vestlandet». Her vert ein kjent med dei mest sentrale veteranbåtane i frå Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane. Det vert hurtigruta, fjordabåtar, fraktebåtar og agentbåtar. Føredraget vil ogso handla om ferjer som har vore viktige for samferdsla i Hordaland.

Framsida av Harald Sætre si nye bok. Foto: Kapabel Forlag

Harald Sætre er oppvaksen i Kvinneherad kommune, og fekk tidleg interesse for båt. Han har sjølv uttalt til Bergensavisen at han som liten gut heller las bestefaren sine «HSD Posten» blad enn Donald blad. Sætre er svært engasjert i bevaringa av lokalrutebåtane på Vestlandet. Han ønskjer å synleggjera det store arbeidet mange gjer for å ta vare på eldre rute- og fraktbåtar.

Føredraget vert kl.11.00 på Fitjar seniorsenter. Det vert høve for spørsmål etterpå.

Harald Sætre har tidlegare skrive bøkene:

«Damp, diesel og pågangsmot » – historia om Veteranskipslaget Fjordabåten frå 1980 til 2010, og bevaringa av veteranskipa DS «Stord» og MS «Granvin».

«Fram og tilbake over fjorden» – om HSD, ferjer, ferjekaier og ferjeruter.

«Fram og tilbake til by’n» – om rutene og båtane til HSD.