Ein komité er i gang med planlegging.

Det er bestemt at helga 17. og 18. november skal det arrangerast internasjonal helg, og ein vil alt no kunngjere dette for å skape interesse. Mellom 15 og 20 ulike nasjonalitetar bur i Fitjar kommune, og desse ønskjer ein å samarbeide med. Dei treng kanskje tid til å tenkje gjennom kva dei kan vise fram frå heimlanda sine, til dømes bilete, flagg og klesdrakter. Laurdag 17. november startar arrangementet hos Spar Fitjar, der ein tenkjer å ha stand og dele ut smaksprøver  av mat frå forskjellige land. Deltakarane får  ingrediensar i butikken. Søndag er det stort fleirkulturelt treff kl 16.00, og alle er hjarteleg velkomne. Då blir det god tid til å prate og bli betre kjent med kvarandre. Ein vonar også å få til kulturelle innslag. Kyrkjelydsprest Nobu Imazu har planar om ei internasjonal gudsteneste søndag føremiddag. Veke 34 i august vil alle utanlandske innbyggjarar få invitasjon til å vere med på vidare planlegging eller idédugnad.

Kultur- og informasjonssjef Bente Bjelland og soknerådet sin leiar, Torunn Aarskog, var samla til informasjonsmøte i ettermiddag saman med Amarjit Koløen. Dei andre i nemnda hadde ikkje høve til å vere med: Odd Sverre Larsen, Ellinor Bergesen, Liene Tolka og Nobu Imazu.

Det er ikkje første gongen fitjarbuen gjer noko for å bli kjend med utanlandske innbyggjarar. I februar 2002 vart det arrangert internasjonalt treff i regi av diakoninemnda og i samarbeid med fastbuande innflyttarar. Roald Drønen tok initiativet den gongen. Mange utanlandske deltok med musikk, klesdrakter og mat.

Også i 1989 var det ei fleirkulturell samling i Fitjar, på den tida då kommunen tok imot flyktningar. Personar frå mange forskjellige land serverte mat frå sine heimetrakter, noko både fastbuande og innvandrarar sette pris på. Det var også underhaldning, blant anna musikk.