Det vart ei lang, men interessant pilegrimsreise me vart tekne med på under temakvelden i Fitjar kyrkje i kveld.

Prest og syklist Hans Jørgen Morvik gjennomførte for eit par år sidan ein pilegrimstur frå Fana kyrkje til Santiago de Compostela saman med sykkelkollega Bjørn Fjeld. På turen var dei innom pilegrimsmål på Moster her til lands – og i Jelling, Bremen og Paris før dei nådde det kjende pilegrimsmålet i Spania som har fått namn etter apostelen Jakob, kjend som ein av Sebedeussønene mellom disiplane til Jesus.

I Fitjar kyrkje i kveld fekk me vere med på sykkelturen som slett ikkje var noko lystreise, men meir ein kamp mot endelause bakkar og motvind. Så var det desto sterkare å nå målet til slutt. Ei interessant framføring som synte oss nye sider av både ein lang sykkeltur og kyrkjehistoria.

Med jamne mellomrom vart forteljinga krydra av vakker musikk av Pia Camilla Tømmernes (sopran og tenorsax + blikkfløyte) og Eli Johanne Rønnekleiv (piano og orgel).