Klaes Egel Rasmussen frå FKH instruerer Andrine Thomassen t.v. og Amalie Bergesen. Foto: Kjetil Rydland.

Laurdag fekk fotballfolk i Fitjar Idrettslag eit inspirerande møte med Klaes Egel Rasmussen frå FKH, som heldt trenarkurs og informerte om prosjektet «FKH Samarbeid».

I desse dagar går FKH ut og besøkjer mange klubbar i regionen vår. Og laurdag kom Klaes Egel Rasmussen til Fitjar og heldt kurs for eit dusin lokale fotballtrenarar i Fitjar Idrettspark. Rundt 20 gutar og jenter i 10-12-årsalderen fekk ei treningsøkt litt utanom det vanlege, under leiing av den engasjerte dansken frå Fotballklubben Haugesund.

Klaes Egel Rasmussen, engasjert fotballtrenar frå Danmark. Foto: Kjetil Rydland.

Besøket på Fitjar var ein del av nysatsinga til toppklubben i Haugesund. Saman med Haugaland Kraft og Sparebanken Vest har klubben starta FKH Samarbeid. Dette er eit prosjekt som har til mål å stimulera utviklingsmiljøet i samarbeidsklubbane til FKH. Rundt 50 klubbar er med i samarbeidet for å utvikla klubbar, trenarar og spelarar. Gjennom 120 årlege klubbesøk i regionen vonar FKH å bidra til ei VI-kjensle i Sunnhordland og på Haugalandet.

– Ambisjonen er å skapa eit forpliktande fellesskap basert på respekt, faglegheit, tillit og lojalitet, med FKH som katalysator og samarbeidsklubbane som aktive medaktørar, seier kontaktperson Klaes Egel Pedersen.

Han nytta høvet til å visa dei lokale trenarane gratisappen «Skillrace», som skal gjera kvardagen enklare for dugnadstrenaren. Her kan trenarane finna plan for treningane sine med aktuelle øvingar dei skal jobba med.

Dei tolv vaksne trenarane fekk ein solid dose teori etter treningsøkta ute på feltet. Og dei unge spelarane fekk ei intens treningsøkt med hovudvekt på finter. Skal me dømma etter engasjementet, var det eit tema som fall i smak.

På nettsidene til FKH kan du lesa meir om FKH Samarbeid.