Ingrid Hovstad  er ei tøff jente frå Øvrebygda, skriv Gro Rydland til fitjarposten.no.

Her er ho og Helene de Fine på 4H-leir i sommar. Då var det distriktsleir på Øvrebygda skule, og dei lokale 4H-medlemmane hadde ein stor del av ansvaret. Jenta frå Hovstad er også politisk interessert og melde seg inn i Senterpartiet i fjor. Ho er aktiv i Stord og Fitjar Senterungdom, og ho stiller opp på medlemsmøta i Fitjar Senterparti. På årsmøtet i slutten av november vart ho valt inn i styret med spesialfelt: nettredaktør. Dette set lokallaget stor pris på. «Det er kjekt å arbeida med lokale politiske saker», seier Ingrid. «Ungdomssaker er viktige, men også arbeidet med kommuneplanen og korleis me ynskjer å ha det i Fitjar, er interessant».

Engasjementet hennar har dessutan resultert i andre oppgåver: I det nyvalde Ungdomsrådet i Fitjar er Ingrid representanten frå Stord vidaregåande. I februar er det fylkesårsmøte i Senterpartiet. Då er Ingrid utsending frå Fitjar. Ho reknar med å møta mange andre ungdommar og vera med på frisk debatt. Dagen etter er det årsmøte i Hordaland 4H. 4H er ein partipolitisk nøytral organisasjon. Samtidig er det ganske mange aktive og tidlegare 4H-arar som er politisk engasjerte, skriv Gro Rydland til slutt.