I høve Vaffeltreffet ved Fitjartun, i dag kl. 10.30, vert det eit infomøte der eldre og pensjonistar kan få veta meir om TV via det digitale bakkenettet. På møtet vert det informert om løysingar for korleis ein kan få inn TV-signal etter at dei analoge TV-signala vert borte 30. september.

Ein representant frå Norges Televison kjem og viser korleis ein koplar boksen for det digitale bakkenettet, og korleis ein evtuelt feilsøkjer.

Møt opp og få denne infoen med deg, oppfordrar dagleg leiar i Fitjar Frivilligsentral, Ellinor Austad Bergesen.