Ei arbeidsgruppe som arbeider for kristen skule på Stord, held informasjonsmøte på Hageberg skule førstkomande onsdag, 7. desember.

– Det vert informasjonsmøte med ”Kristent Pedagogisk Nettverk” på Hageberg skule onsdag 7. desember klokka 19. Dette er eit nettverk av 16 – 17 kristne skular som har ein tydeleg kristen profil. Leiaren i nettverket, Rune Todesen, og Kåre Hindenes, som er administrativ leiar i ”Nordhordland Kristne Grunnskule”, kjem for å dela erfaringar, for å gje råd og bistå i prosessen med å etablera ein kristen skule, opplyser Geir Martin Økland i Arbeidsgruppa for Kristen Skule i Sunnhordland til fitjarpopsten.no.

Han inviterer alle som kunne tenkt seg å senda borna sine til ein kristen skule, som ønskjer å vita meir eller som har spørsmål eller kommentarar. I tillegg vert kyrkjelydar på Stord og Fitjar oppmoda om å senda ein representant, då dette er noko som angår alle kristne i området.

– Representantar frå kommunen og frå politiske parti vert også invitert. Alle er hjarteleg velkomne, fortset Økland.

Det er oppretta ei facebook-side med namnet: Kristen Skule Sunnhordland. Her vert det lagt ut informasjon, og det er mogeleg å koma med spørsmål, kommentarar. På denne sida kan ein òg gje melding om ein vil ha borna på skulen.