Førstkomande laurdag kl 15.00 er det duka for ny indremisjonsbasar på Fitjar bedehus.

Det vert som vanleg åresal, sal på bok og servering. Elles vert det song av Kjerstin Stokken og appell ved Ole Abel Sveen og Ragnar Ringvoll.

Dei to sistnemnde har elles møteveke på bedehuset denne veka, og i tillegg til basaren på laurdag vert det møte fredag og laurdag kl 19.30.

(Annonse)