Det var Rønnaug Hestenes som kom med framlegg om at Fitjar musikklag burde ha ein ABBA-konsert. Og godt var det. Konserten i går kveld vart ei musikalsk oppleving av dei store.

Godt var det òg at hofftrompetaren Anton Weidinger, heilt i starten av 1800-talet, utvikla klaffetrompeten, slik at ein no kunne spela heile den kromatiske skalaen på dette instrumentet. Dette igjen førte til at trompeten 20 år seinare fekk ventilar, som i dag. Dermed var det fritt fram til å spela kva som helst – både på trompet og andre messinginstrument.

I går kveld viste Fitjar Musikklag nettopp det.

Om nokon skulle tru at ABBA-songane ville miste både trøkk, stil og interesse ved å «gå brass», skulle me vera dei første ti å seia noko anna. Vel forsvann ein del av songarane sine soloparti i dei mest heftige forte-passasjane til korpset, men alt i alt var det ei strålande framføring.

Imponert er me både av Musikklaget og solistane. Lette var dei ikkje, arrangementa på dei kjende slagerane som vart servert, men vårt lokale musikklag bar dei alle fram med stil, spenstig dynamikk og presisjon. Slik me opplever det, vert Musikklaget berre betre og betre, og me har kunna gledd oss over den eine flotte konserten etter den andre dei siste åra. At dei no legg opp til ein årleg mars-konsert er storarta.

Me frydar oss like eins over samarbeidet med lokale artistar. Dei er mange, og dei er gode. Flott var det å høyre på dei alle, og me vil gjerne gje velfortent ros til kvar og ein.

Likevel vil me denne gongen spesielt trekkje fram Runar Thór Gudmundsson, som løfta konserten med sin fantastiske song, og Ingvild Oma som maktar å gjera alt ho syng til sitt eige.

Ekstra spiss på det heile sette Kjell Magnar og Heine Bernt Helland (gitar/bass). Me har snakka mykje om «Vikagutane». No trur me folk vil snakka om «Hellandsgutane» òg. Det bør ikkje bli siste gongen dei begge blir med i ein slik samanheng.

Elles var Kjell Martin Haavik frå Norges Musikkorps Forbund til stades og delte ut medaljar for lang og tru korpsteneste. Trond Salmo og Harald Rydland fekk bronse (minst 20 år), og Kjell Aga fekk gull (minst 40 år).

Etter konserten vanka det blomar til solistar, innleigde musikarar og lydmann. Vel fortent.

Vel fortent var det òg at leiar Terje Vidar Vestvik, på vegner av Fitjar Musikklag, kunne ta imot både blomar og gode ord frå kultur- og informasjonssjef Bente Bjelland etter konserten.

Ein fullsett kultursal fekk med seg opplevinga.