Det er enno ikkje for seint å ta idrettsmerket i år, og i morgon etterrmiddag arrangerer Fitjar Idrettslag merkeprøvar for etternølarane.

Tradisjonen tur stiller eldsjeler frå Fitjar Idrettslag opp for å hjelpa flest mogeleg i mål med årets idrettsmerke før det er for seint.

Ein av desse ivrige funksjonærane i laget er Øyvind Skålevik, som fortel at han vil vera på plass i Fitjar idrettspark nyårsaftan kl. 15.00.

I fjor gjorde 20 fitjarbuar seg ferdige med idrettsmerkeprøvane på årets siste dag. Dermed kom Fitjar IL opp i 74 idrettsmerke i 2013.

Så langt i 2014 har 31 greidd idrettsmerket i Fitjar. Det må altså eit skikkeleg krafttak til for å nå det same flotte resultatet som i fjor.

Liste over dei som Fitjar Idrettslag har reigstrert med idrettsmerket i 2014 finn du på heimesida her.

Ingressbilete: Dei trufaste eldsjelene i Fitjar Idrettslag er ikkje vande på vêret. Her frå ei nyårsaftan for nokre år sidan. Arkovfoto FP / Kjetil Rydland.