I ettermiddag vart det kjent at Midtfjellet Vindkraft ikkje fekk pengestøtte av dei 445 millionane som Enova delte ut.

Det er no kjent at Midtfjellet Vindkraft ikkje vart tildelt midlar frå Enova i denne omgangen. Dette vil føra til utsetjing av byggjestarten for vindparken. Til Haugesunds Avis uttalte dagleg leiar Ole Vidar Lunde i går følgjande:
– Utan støtte vert det ikkje byggjestart til våren, slik som me hadde håpa.

Les meir på h-avis.no

steroiden