Den tillyste gullhjelm-fabuleringa med Karvel Strømme på Fitjar Folkebibliotek på søndag er avlyst/utsett på grunn av sjukdom.