Me har skrive om dette før. Då frå Vik. I dag frå Fitjarstølane. SIM ryddar ikkje opp etter seg.

Framleis opplever me altså at SIM som er svært så oppteken av at boskonteinarane skal stå skikkeleg oppstilte når bosbilen kjem, slett ikkje bryr seg når dei sjølv ikkje klarer å setja dunkane skikkeleg på plass igjen. Det er ikkje godt nok.