Me slår eit slag for Idrettsmerke og opplyser om at du kan ta prøvene i morgon.

Ønskjer du å nytte deg av tilbodet, kan du stille i Fitjar Idrettspark kl. 18.00.