Måndag 27. oktober starta badesesongen igjen i bassenget på Rimbareid skule, og det visste vel 30 ungar å setja pris på.

Fitjar Idrettslag arrangerer offentleg bading på Rimbareid skule sju måndagskveldar i haust. Dei to første kveldane har vore vellykka. Bassenget har vore smekkfullt av ungar dei to første timane. Ein del vaksne har det og vore. Idrettslaget gler seg over pengane som har kome inn. Men naturlegvis meir over aktivitetstilbodet til dei unge, og over å vera med på å betra symjedugleiken hos fitjarbuen.

Idrettslaget minner om at symjing kan vera eit godt  alternativ springing på bane når du skal ta idrettsmerket. For mange vil det t.d. vera noko lettare å klara tidskravet på 25 meter symjing samanlikna med 60 meter løp på bane. Spesielt om du er komen opp i åra og har blitt litt større i kroppen…

Etter nyttår blir tilbodet utvida; bassenget vil opna kl. 17 på måndagskveldane. Då blir det ekstra oppvarma basseng, med tanke på dei som har ymse helseplager. Men oppvarminga vil sjølvsagt komma alle dei andre brukarane til gode.

Leiar Elin Siglen i Fitjar Idrettslag ankar litt på at dei ikkje har nok badevakter enno. Spesielt ønskjer ho seg fleire kvinnelege badevakter. Ho ber alle interesserte av begge kjønn ta kontakt med Fitjar Frivilligsentral snarast.