Arbeidet med nytt lagerbygg og administrasjonsbygg på Fitjar Kraftlag si tomt i Årskog går heilt etter planen.

– Lagerbygget skal vere ferdig i slutten av april 2013, mens kontora skal vere ferdige innan 1. september, opplyser kraftlagssjef Ole Vidar Lunde.

Kontorbygget er i ferd med å finne plass etter utviding av administrasjonsbygget medan lagerbygget på 1000 kvadratmeter snart står klart den gamle kraftstasjonen like ved.