Johannes og Johannes(13) i aksjon.

Referat: Me har fått flotte bilete og tekst i frå gjengen som hadde kystgardsamling på Langøy tidlegare i april.  

Fredag 5 og/eller laurdag 6. april var 28 personar samla på Langøy i samband med årets temasamling, kystgard og kystlynghei.

Frå kl. 15.30 og utover ettermiddagen samla det seg 21 personer til kaffi og matøkt ved eldhuset. Mange kom med eigen båt og dei som hadde behov for båtskyss fekk det. Fantastisk flott vær, sommarvarme og sol. Været gjorde at programmet vart endra slik at det vart brenningsøkt begge dagane. Bård Inge Bø var brannansvarleg og hadde på vegne av Friluftsrådet og Venelaget førebudd brenning med varsling til både lokal brannsjef og 110 Sør-Vest sentralen for brannberedskap.

Området Bård Inge hadde planlagt å brenna ligg på austsida av øya og representerer ingen fare for spreiing til bygningar. Alle som ville være med å brenne hadde difor god anledning til å få erfaring med brenning utan at det var nokon fare for ukontrollert spreiing. Noko vart igjen rundt tunet for å rydda brakje, skjæra epletre og fjerna små sitkagran som kjem fram etter hogst.

Ein liten matbit må til.

Etter at Friluftsrådet Vest kjøpte Langøy er notabua og eldhuset restaurert og kan nyttast, men våningshuset er for dårleg og kan ikkje brukast, før det vert satt i stand. Vi drog difor sjøvegen til Straumøy kor vi fekk servert betasuppe, kake og kaffi av Ole Petter og Maien i gode varme hus. Alle 21 vart benka i begge stovene og i eldhuset. Her var varmt og godt, og praten gjekk inni den varmaste vårkvelden til no i 2019. Dei fleste drog til lands utpå kvelden, men nokon ville ha med seg mest mogeleg av Fitjarøyane og dei overnatta i båt ved den nye flytebrygga på Langøy, eller i hus på Straumøy.

Karsten Nygård fortel om livet på Langøy mens Abraham dreiv kystgarden med fiske ,
sau + ei ku og ein kalv.

Laurdag møttest dei fleste att på Langøy kl. 11.00. Det vart ei ny økt med rydding før vi samla oss til måltid rundt bålpanna (pølse i brød) medan Karsten Nygård fortalte om sine minner om Abraham, den siste bonden/fiskaren som dreiv garden på Langøy, og familien hans. Karsten er oppvaksen på Avløype, og gjekk i skule saman med jentene frå Langøy. Mons Kvamme formidla kunnskap om kvifor det er naudsynt å brenna lyng, og den mange 1000 årige tradisjonen med brenning som ligg bak vårt kulturlandskap med verdifullt kulturbeite til dyr. I dag er lynglandskapet ein utvalt naturtype, noko som Mons Kvamme skal ha mykje av æra for. Dette er Fitjarøyane ein viktig del av.

Dei som ville vera med å brenna delte seg i tre lag fordelt på austsida. Frå sjøkanten i nord sette Johan Vik fyr saman med mannskap frå Austevoll og Bård Inge med Johannes og Johannes (13 åringane). Mons fekk med seg ein gjeng sentralt på øya, mens resten saman med Ronny og Kjetil brann område mot Langøybleikjene i sør. Da klokka vart 16.00 og dei fleste hadde avslutta var desse to framleis i « fyr og flamme», men brannansvarleg held kontroll til alt var sløkt.

Aase Rygg Nøttveit i aksjon.

Totalt var 28 personar samla på Langøy og det var veldig kjekt at det var god spreiing i alder. Spesielt flott var det at ungdommane Bjart, Johannes og Johannes var med. Dei er viktige når kunnskap om sviing av lynghei skal gå vidare til framtida.

Takk til Venelaget på Langøyo for at samlinga vart her i 2019.

Me satsar på ny kystgardsamling våren 2020

Helsing Arbeidsgruppa 2019: Bård Inge Bø, Turid Bjordal, Maien Koppang og Aase Nøttveit