Magnar Kloster var ein av dei mange som nytta trimpoeng i fjor. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

78 Trimpoengturmål og 26 Tellturmål ligg frå og med i dag klare for dei som treng inspirasjon til turmål på øya, eller for dei som treng poengmotivasjonen for å koma seg til dei.

Stord-Fitjar turlag lanserte i fjor trimpoeng, appen der ein samlar poeng etter vanskegraden på turmålet. Turlaget håpte på å inspirera folk til å komma seg ut på tur. 

– Sjølvsagt kan ein setta «alt inn» og konkurrera på «høgt plan», men intensjonen er å innspirera til å finna nye turmål, kanskje bli betre kjent på øya, og ikkje minst konkurrera og kanskje i alle fall «vinna» over seg sjølv, fortalde turlagsleiar Gerda Øen, når tilbodet vart lansert i fjor.

Tilbodet vart svært populært, og nokre tok «konkurransen» litt for seriøst. Det fekk Magnar Kloster og kona oppleva når dei fekk sinte, anonyme brev frå nokon som meinte ekteparet juksa i appen. La oss håpa det ikkje gjentar seg i år.

Telltur

I dag startar ogso årets Telltur-sesong. TellTur er friluftsråda sin elektroniske postkassetrim. Her kan du finna turmål og registrera resultata dine. Konkurrer med deg sjølv eller med andre turgåere om å nå fleire mål. Nokre av turmåla i Trimpoeng er ogso med i Telltur, so her er det mogleg å slå to fluger i ein smekk.

I morgon startar den populære stolpejakta i Fitjar, meir om den kan du lesa her.