Ein husnøkkel vart i dag funnen ved Vassverket, 

Nøkkelen heng på ein ring. I tillegg heng det ein orange plastsak som det står 17 på. Kan det vere din nøkkel, eller veit du kven som eig han, kan du ta kontakt med Knut Vik på mobil: 970 82 646.