Den gamle hurtigruta "Lofoten"  ligg no ved Fitjar Mekaniske Verksted AS. Ei stund framover skal skipet fungere som hotellskip for arbeidarar ved Fitjar Mek.

Det utrulege er at "Lofoten" frå 1964 framleis er i drift som hurtigrute, og Fitjar Mek har berre henta han ut i frå hurtigruteverksemnda, for ei tid.