Det nye hønsehuset på Hovstad har no fått innreiing, og forsiloane er komne opp.

Innreiinga frå Tyskland blir montert av tre Litauarar som arbeider for "Fjøssystemer". Elektrikarar er òg i gang med arbeidet.

No skal taksteinen snart leggjast, og i september kjem hønene.