Torsdag 9. februar 2012 gjorde Fitjar kommune ekstra stas på dei av sine tilsette som i løpet av 2011 passerte 25-års teneste i kommunen, eller som hadde valt å pensjonera seg dette året.

Ramma rundt feiringa var eit festdekka middagsbord på Fitjar Fjordhotell.

Arrangementet starta med musikalsk innslag av elevar ved Fitjar Kulturskule. Etter ein velsmakande middag heldt ordførar Wenche Tislevoll tale til jubilantane der ho både hadde eit historisk attersyn, takka jubilantane for trufast teneste og ynskte lukke til vidare framover. Deretter delte ho og rådmannen ut kommunen si nye jubileumsgåve som er designa og produsert av Fitjarkunstnaren Jørund Fjøsne.

Som seg hør og bør i ein slik samanheng, vart det god tid til mimring og drøs over ein god kopp kaffi og dessert. Rådmann Atle Tornes takka  for samkoma, og forsikra om at tradisjonen med jubileumsmiddag for trufaste arbeidstakarar kjem til å liggja fast.