Ein av våre lesarar har lyst til å gje honnør til dei som har fått i stand gratis ope basseng for småskuleelevar på Rimbareid skule om laurdagane. -Både kommuneadministrasjonen, og dei som stiller med dugnadsvakter frå Idrettslaget, bør få mykje honnør.  Det er utruleg viktig at ungane våre lærer å symja i tidleg alder, spesielt sidan me bur så nær sjøen, seier han.