Den festprega påskedagsgudstenesta i Fitjar kyrkje starta overraskande med lyden av pauke og vart avslutta med god allsong på kyrkjebakken.

Med pauke, kor, messingblåsarar, barnedåp og mykje folk vart det ei flott og høgtidsstemd gudsteneste i Fitjar kyrkje 1. påskedag. 

Kyrkja var fint pynta med den kvite liturgiske fargen for fest og glede. Barneteikningar pryda veggane. Alteret var pynta med kvite liljer, påskeliljer og lys. Det var så godt som fullt i kyrkja, og då Steinar Vik starta festen med paukevirvel, var det reint som forsamlinga hoppa i benkradene av overrasking før høgtida tok dei då høgtidskoret stemde i «Som den gylne sol frembryter». Med det var festen verkeleg i gang, både for dåpsfylgjet som bar vesle Silas Aarbø Olsen til dåpen og resten av festlyden som bestod både av ferierande påskegjester og ein stor flokk tilhøyrande den lokale kyrkjelyden. 

Sjølv om Fitjar kyrkjelyd er kjend for å alltid ha svært god allsong er det ekstra stas med forsongarar på slike festgudstenester. I dag var det Silje og Oda Rydland som leia forsamlinga i påskesongane. Tonefylgje av messingblåsarar, i tillegg til orgel, var og med på å løfta gudstenesta. På orgelkrakken sat vikarorganist Audun Instefjord frå Austevoll. 

Både kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu og sokneprest Olav Johannes Oma deltok på gudstenesta. Sistnemnde stod for preika og snakka om sorga som vart vendt til glede på første påskedag.

Gudstenesta vart avslutta på kyrkjebakken der forsamlinga let påskesalmen «Krist stod opp av døde» runga utover kyrkjegarden og bygda, som låg bada i solskin.