Høgre gjer det bra. Det syner både førehandsrøystinga og valet i dag. Me følgjer teljinga.

Resultat førehandsrøysting i Fitjar:
SV     7,3 %    + 1,3
AP     24,2%    -9,5
SP    11,2%     +1,7
V       7,3 %     + 7,3 (Stilte ikkje sist)
KrF   20,8%      -4,6
H      20,8 %     +6,9
Frp    8,4 %       -2,1