Fitjarposten.no har fått tilsendt bilete.

Susanne Da Re Tøkje let oss få sjå bilete av hoggormen. Er dette den første i år? Me har lese i ei fagbok at ho- hoggormen plar kome ut av hiet i april/mai, og han-ormen to til tre veker seinare. Me kan vel slå fast at dette er eit tidleg vårteikn.