DEBATT: Jeg ber dere snu et par steiner til og ikke rasèr Selevik Skule ved å halvere den!

Av: Reidun Sørensen, Dåfjorden

For å være ærlig så hadde jeg ikke tenkt å engasjere meg så dypt i skolesaka i Fitjar kommune lenger. Men når flertallet i formannskapet plutselig, og ut av det blå, foreslår å halvere (rasere?) en liten skole ved å fjerne 5-7 klasse må jeg bare komme med noen betraktninger.

Det har vært trusler om nedlegging av Selevik skule så ofte. Ja, alt for ofte spør du meg. Til tross for dette er bygda i fin vekst og det flytter stadig både barnefamilier og voksne hit. Og de kommer oftest fra nabokommuner, dvs økte skatteinntekter og økte statlige overføringer til Fitjar kommune.

De fleste som bor her i Dåfjorden ser på Selevik Skule som «hjertet i bygda», som grunnlag for et trygt oppvekstmiljø for ungene våre, og i de senere år og som grunnlag for barnehagen med SFO.

Skolen med sine 27-30 elever er pr i dag stor nok til både trivsel og læring, og til vennskap i og på tvers av klassetrinn. Og elevtallet er stabilt eller litt økende. Skolen har et stort og unikt uteområde, med bl.a. kunstgrasbane, stor lekeplass, gapahuk og kanoer. Og mange av elevene kan gå på stier til skolen hvis de vil.

Da lag/organisasjoner og enkeltpersoner i Dåfjorden kom med mange høringsuttaler til skulebruksplanen i høst kjempa vi for Selevik Skule slik den er i dag med alle 7 klassetrinnene. Og når 160 av 260 innbyggere stilte på støttemarkeringa for Selevik Skule kjempa vi for hele skolen.

Pga tilflyttinga til bygda er det som oftest flest unger i de øverste klassetrinnene. Derfor vil en evt omgjøring til 1-4 klasseskole i praksis halvere elevtallet på skolen. Det er dramatisk. Det vil gå ut over både det pedagogiske og det sosiale for både elever og lærere. Og det vil fort kunne være et steg mot en nedlegging av hele Selevik Skule.

Så derfor ber jeg dere politikere i Fitjar; Tenk på ungene som skal gå på Selevik Skule, på at de trenger flest mulig medelever og de trenger de store elevene som forbilder og lekekamerater. Tenk på at søsken har godt av å gå på samme barneskole. Tenk på at lærerne skal ha et stort nok kollegialt fellesskap til å kunne tilby en god skole for elever og lærere. Tenk på at ved en halvering av elevtallet vil skolen bli sårbar for tilfeldige svingninger i elevtallet, og vil kunne bli nedlagt allerede ved neste korsvei. Tenk på at det blir fullt og trangt på Rimbareid hvis nesten alle elevene i kommunen skal samles der.

Selvsagt må dere og tenke på eldreomsorg og et budsjett i balanse. Jeg ser det, og jeg tror dere har en tøff jobb. Men jeg ber dere, snu et par steiner til og ikke rasèr Selevik Skule ved å halvere den!  Fortsatt tilflytting, trivsel og pågangsmot i Dåfjorden vil være positivt for kommunen, også økonomisk. Snart skal kommunen planlegge for framtida og utarbeide en ny samfunnsdel i kommuneplanen. Jeg tenker at livskraftige grendaskuler bør være en del av en slik plan. Lykke til med videre politisk arbeid, og god førjulstid til alle!