Hei vil hilse til Vidar Spissøy med familie, god jul og godt nyttår te dere.

Med bilde fra turen deres i sommer hit nord.

Hilsen kjell m/fam