Ein har no starta hevinga av dokken i Årskog. Ein av våre vakne medarbeidarar var på plass i går då ein større del av dokken vart heva. Fleire bilete kan du sjå nedanfor. Det var Eidelift 7 som stod for løftet.