Me har fått melding frå Sissel Kari Strand om at hestane er på plass att.