Bjørg og Karvel Strømme var på «kaffitur» i Hellandsmarka i dag og kunne sjå tydelege spor etter «Nina» sine herjingar, der òg. Foto: Bjørg Strømme

 

Mange trefall og ein uteløe som no låg som ein ruinhaug, var noko av det dei observerte. Elles seier vel bildene sitt. Alle foto: Bjørg Strømme.