Folkejuryen vil at eitt av desse skal vere fylkesvåpenet til Vestland fylke.

Sigurd André Maraas frå Fitjar er ein av dei ti folkejurymedlemane som i helga har valt ut ti favorittar til det nye fylkesvåpenet til Vestland fylke.

Det var ti spente jurymedlem frå aust og vest, nord og sør i det nye storfylke som samla seg i fylkeshuset i Bergen denne regntunge laurdagen.

Felles er det at dei ville ta del i historia, og seie si meining om kva for motiv som skal samle og representere Vestland fylkeskommune.

To frå Stord-øya

Og blant dei ti medlemmene kjem faktisk to av dei frå Stord-øya! Frp-politikar Sigurd André Maraas frå Fitjar og Ap-politikar Susan Abdallah frå Stord har fått æra av å velje ut sine favorittmotiv.

Sigurd André Maraas frå Fitjar er ein av dei som har vore med å velje ut favoritten. Foto: Fp-arkiv

Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør for kultur og idrett i Hordaland fylkeskommune ønskte dei velkommen.

– Vi er svært glade for det store engasjementet som folk viser for det nye fylkesvåpenet. Talet på innsendte forslag var over all forventing. Mange har også ønskt å vere med i folkejuryen. Dermed kunne vi setje saman ei gruppe med medlemar frå heile det nye fylket, seier han.

Ulike grunnar til engasjement

– Først så eg raskt gjennom alle forslaga, og plukka ut mine favorittar. Så las eg meg opp på heraldikk, og gjekk gjennom det ein gong til, og såg at eg kunne behalde dei fleste av mine favorittar, seier Renate Rebnord Matre (44) frå Lindås.

Denne framgangsmåten gjekk igjen hos fleire av jurymedlemane. Nokre las gjennom dokumenta på fly, andre måtte høyre med familie og vener før dei fann sine fem kandidatar.

Øystein Hassel (25) frå Bergen har vore oppteken av kommunevåpen frå han var liten. Kristian Endal (21) frå Måløy  melde seg fordi han synest det er viktig  at yngre engasjerer seg, mens Susan (40, Stord) som har budd i Norge i ti år, melde seg fordi det er viktig for å vise at det ikkje er umuleg for innvandrarar å komme inn i det som har med samfunnet å gjere.

Folkejuryen vil at eitt av desse skal vere fylkesvåpenet til Vestland fylke.

Eg vil ha noko stilig!

Etter eit miniforedrag om heraldikk, som er veten om våpenskjold, presenterte jurymedlemane sine fem favorittar for kvarandre. Sjølv om dei hadde 667 motiv å velje frå, var det fleire av forslaga som gjekk igjen som favoritt. Resten måtte juryen til slutt stemme over. Var det ikkje sånn at dette eine forslaget kunne minne for mykje om ein BH? Og det motivet der, kan det sjå ut som eit ultralydbilete?

– Eg vil ha eit fylkesvåpen som er lett å kjenne att, og som er stilig, stadfesta Jarle Birker Arnes (52) frå Bergen.

Diskusjonen var livleg og god rundt bordet, og klokka 15.59 var dei einige om ti motiv som dei alle kunne stille seg bak.

– Desse har no peikt ut symbol som er samlande, typiske og varige og som går vidare til nettavstemminga!  Det er berre å glede seg til den vidare prosessen, seier Ekerhovd.

På onsdag i neste veke vil vi avsløre fagjuryen sine ti favorittmotiv. Er det nokre av dei som er dei same som folkejuryen har kome fram til? Då opnar og nettavstemminga der du kan taste fram di favoritt.

Dette er folkejuryen:

Namn Kjønn Kommune/stad Fylke Alder
Øystein Hassel m Bergen Hordaland 25
Jarle Birger Arnes m Bergen Hordaland 52
Sigurd Andre Maraas m Fitjar Hordaland 43
Renate Rebnord Matre k Lindås Hordaland 44
Susan Abdallah k Stord Hordaland 40
Kjellaug Gjerstad Norheim k Voss Hordaland 72
Marit Solveig Nedrebø k Gaular Sogn og Fjordane 46
Kamilla Rivedal k Holmedal Sogn og Fjordane 18
Rasmus Mo m Sogndal Sogn og Fjordane 59
Kristian Endal m Vågsøy Sogn og Fjordane 21

 

 

Kva skjer vidare:
Frå 22. – 30. august er folkeavstemminga open på www.vlfk.no, www.hordaland.no og www.sfj.no Den som får flest stemmer får ein premie på 25 000 kroner, og dei andre finalebidraga får 2000 kroner kvar.

Forslaget som vert folkefavoritten blir saman med tre forslag frå fagkomiteen tatt med vidare i ein designkonkurranse. Her blir inntil fem designbyrå invitert til å lage sine forslag til nytt fylkesvåpen.