Marte Volden Nordfonn, Stine Landa og Aslaug Ottestad viser stolt fram pokalane frå småkorpskonkurransen 2009.

Fitjar skulekorps vann to premiar under småkorps-konkurransen i Førde i helga. Marthe Volden Nordfonn fekk prisen for beste solo, og korpset fekk 3. plass for sitt show-program.

5 skulekorps og over 100 musikkantar var samla til småkorpskonkurranse i Førde samfunnshus på søndag. Dette var 13. gongen denne show-konkurransen vart arrangert, men det var første gong Fitjar skulekorps deltok. I konkurransen vert det lagt vekt på sceneshow i tillegg til det musikalske. Det er premiering til dei tre beste korpsa, beste showinnslag og beste solist. Domarar for musikkdelen var i år Melwin og Susan White, medan Anne Mari Fisketjørn dømde showdelen.

Det var spende musikkantar som køyrde mot Sveio søndag føremiddag. Det musikalske programmet var godt førebudd, og var likt med det dei framførde under marknaden tidlegare i mars. Dei starta med Vikingkirken, og her dukka det opp både ein viking (Ole Chrsitian Ottestad), Håkon den gode (Terje Træet) og Broder Jattmund (Nils Andreas Brekke). Vidare fortsatte dei med Det vackraste, der Marthe Volden Nordfonn reiste seg frå altrekka og var songsolist. Programmet vart avslutta med Hip to be square, der heile korpset «showa» ved å løfta og snu på instrumenta medan dei spelte. Alt leia av dirigent Svein Roger Koppang. Det var tydeleg at publikum likte det dei høyrde, for under den siste melodien vart dei spontant med og klappa, og det var ikkje berre dei frå Fitjar som klappa, sjølv om det var mange av dei i salen. Mange foreldre var med for å heia på korpset, og på fremste rad sat og nokre aspirantar og komande aspirantar og fulgte storaugd med. Dei var svært imponerte etter endt framføring. Leiar i korpset Ole Christian Ottestad var og svært fornøgd, foreldra var kjempe stolte og etter endt framføring høyrde med dirigent Svein Roger Koppang ropa YESSS! bak sceneteppe då det var trekt igjen. Musikkantane kunne fortelja at han gjorde eit høgt gledeshopp der bak. Svein Roger sa etterpå at dette var den beste gjennomføringa dei har hatt, og det er ei god kjensle både for musikkantar og dirigent. Men vikitgast av alt, musikkantane strålte, dei syns dei hadde gjort sitt beste, dei fekk mykje god tilbakemelding, og sist men ikkje minst dei syns det var kjempekjekt å spela!

Det vart lenge å venta på premieutdelinga, og nokre reiste heim etterkvart.  Fleire korps skulle framføra sine program, det var pausar med høve til å handla i korpskafeen og det var festkonsert med Kopervik musikkorps. Under det siste nummeret på festkonserten fekk alle kornettistar som hadde lyst lov til å vera med å spela saman med Koparvik. Dei håpa på ca 20 stykke, men mange syns det vart litt for skummelt å bladspela saman med eit så godt korps. Men ikkje mindre enn 4 musikkantar frå Fitjar heiv seg utpå, og gjorde ein svært flott figur.

Supportergjengen og musikkantane braut ut i stormande jubel då den første prisen som var for beste solo gjekk til Marthe Volden Nordfonn frå Fitjar skulekorps. Marthe fekk med seg ein flott pokal som synleg bevis på den gode songaren ho er og den flotte framføringa ho gjorde. Prisen for beste sceneshow gjekk til Rommetveit skulekorps (med 49 poeng for sceneshow)), og beste korps totalt sett vart Førde skulekorps (med 48 + 90 poeng). Det var jevnt og kun få poeng som skilte dei ulike korpsa. Fitjar skulekorps vann 3. premien, med 42 poeng for scenshow og 91 poeng for det musikkalske. Fitjar var med det det korpset som fekk flest poeng for det musikkalske! Ragnhild Prestbø og Kristine Hovstad tok imot premien på vegne av korpset. Dei fekk diplomar til alle musikkantane, i tillegg til blomar og pokal til korpset.

Etterpå var alle svært spende på å lesa domarane sine kommentarar. Om schowet vart det sagt at det var skumle, men imponerande vikingar som viste ei trygg framføring. Det var ein flott songsolist, og det var flott med rørsle i blåserekkene. Det var og blitt lagt merke til at musikkantane viste stor speleglede, og dei virka solide og trygge på scenen. Vidare vart det vurdert at ein kunne gjort meir ut av kontakten med publikum, det kunne skjedd meir og ein kunne lagd ein bedre samanheng i heile framføringa.

Om det musikkalske på Vikingkirken stod det i domarkommentarane at det var kraftig og god lyd. Det rytmiske var bra og det var flotte soloparti, eit vanskeleg stykke som vart spelt bra og nøyaktig. Presis speling og bra framføring av rytmiske utfordringar. Det vanka og skryt til euphonium, flygelhorn og horn, og dei lyse tonane på kornett.

Om Det vackraste skreiv Susan White: «A beautiful accont from the solist – well done! Thank you.» Ein flott levert solo av Marthe. Korpset fekk skryt for flott akkompagnering, det var god ballanse og dei viste god kontroll. Eit flott nummer og ein flott variasjon i programmet.

Avsluttingsnummeret Hip to be square vanka det og mange lovord om. Det var godt spelt, og det var tydeleg at korpset likte å spela dette stykket. Det var flott då dei snudde på instrumenta og spelte oppover. «I love the bells up», skreiv Susan. Her og vanka det skryt til euphonium. Dette var eit stykke der dei viste god energi og driv heil tida. Det vart og trekt fram at dei hadde god dynamikk.

Totalt sett eit godt, variert og balansert program. Dei kunne gjort meir ut av scenesshowet, men det musikkalske var godt førebudd og entusiastisk framført!

Det gler oss å ha eit slikt godt skulekorps i bygda, og det gler oss å sjå den store musikkgleda musikkantane viser. Me ynskjer dei lykke til vidare og gler oss til å følgja dei mot nye, uante høgder….

Marte Volden Nordfonn, Stine Landa og Aslaug Ottestad viser stolt fram pokalane frå småkorpskonkurransen 2009.