Vi minnast gode år på Fitjar i eit utfordrande kollegium saman med  spennande og engasjerte elevar. Det har sett spor. Mange av dykk har vi hatt kontakt med både i samband med vitjingar på Fitjar og Vestbøstad, ved jubiléer og elles. Helsinga går til alle som framleis hugsar Marit & Helge i Alversund.